FaR= Fysisk aktivitet på recept 
 

Vad är FaR?     FaR = Fysisk aktivitet på recept 
Fysisk aktivitet på recept innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som läkemedel. Fysisk aktivitet på recept kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Receptet skrivs ut av läkare, sjukgymnast eller annan behörig och skall vara individuellt anpassat avseende dosering (Intensitet behandlingsperiodens längd och frekvens). 

En utbildad FaR®-ledare ska;
- ha kännedom om kunskapsboken FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, boken som är ett av förskrivarnas verktyg, (att jämföra med FASS)
- ha kompetens och beredskap att ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
- känna till metoden FaR och ha god kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
- ha vetskap om motivationsarbetets betydelse och att fysisk aktivitet används i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte
- ha förståelse för intensitetsnivå, vikten av bemötande och förändringsarbete som en process

Kom igång med FaR®
Fysisk aktivitet kan både förebygga och behandla sjukdom och kan i många fall vara den bästa medicinen. Recept på fysisk aktivitet är därför en del av din behandling. Du får förslag på fysisk aktivitet som är lämplig för just din diagnos men det är dina intressen och din livssituation som styr valet av aktivitet.
Du aktiverar dig på egen hand eller i grupp. Om du får recept på en gruppaktivitet kan du även få hjälp att hitta en grupp som passar. Det finns många olika aktiviteter och vissa grupper leds av speciella FaR-ledare. De är utbildade för att ta emot och stödja dig som får fysisk aktivitet på recept.
 

FaR®-ledare:
Malin Halvars på MHelhetshälsa är utbildad FaR-ledare och leder olika aktiviteter i grupp eller enskilda pass.
Du som fått FaR utskrivet har alltid 20 % rabatt på aktiviteter hos MHelhetsHälsa.
Till dig som fått Fysisk aktivitet på recept (FaR®)
Visa gärna upp ditt FaR-aktivitetskort. Innan träningsstart får du som FaR-motionär ett inledande samtal ang. anpassad aktivitet och motion. Deltagande i aktiveter sker på eget ansvar och kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.