ChiBall®

~ en lågintensiv mindful rörelseform för kropp & själ ~

  ChiBall® är för dig som vill ha en lågintensiv mindful rörelseform. Träning på en nivå där du får rörelse och återhämtning. ChiBall kan hjälpa dig som har värk i kroppen, för dig som är stressad och behöver rörelse men samtidigt avslappning och återhämtning.
  ChiBall är en energigivande och stärkande kvalitetsträning med inriktning på andning, inre styrka, balans och rörlighet. Chiball utgår från den kinesiska filosofin (TCM traditionell kinesisk medicin) och väver in
  Tai Chi/ Qi gong / chiball dans / yoga/ pilates/ Feldenkrais / djupavslappning och meditations – inspirerande övningar.
  I centrum för fokus så används en väldoftande och färgglad boll.

  ChiBall ger dig...
  • bättre rörlighet och smidighet
  • minskar smärta
  •  gör dig starkare
  • ger mer ork och energi
  • lugnar stress
  • ger balans i kropp och knopp

  Vad är ChiBall?
  Rörelser anpassade efter årstid.
  ChiBall är en träningsform som tar hänsyn till hela människan ur ett holistiskt perspektiv, baserat på den traditionella Kinesiska Medicinen.

  I ChiBall används de olika rörelsedisciplinerna för att stärka våra inre organ, följa naturen och årstidernas energi, vilket stärker immunsförsvaret, kroppen och själen.
   
  Övningarna masserar, stimulerar och stretchar organen och deras tillhörande meridiankanaler vilket har en djupt förfriskande effekt. Med regelbunden träning, hjälper det oss att upprätthålla ett mer balanserat och harmoniskt hälsotillstånd under hela året.

  Musiken använder vi i ChiBall för att ändra vår sinnesstämning. Varje del av kinesisk medicin resonerar med en viss energi. Träelementet har en mild stigande energi, eld är levande och energisk, jordelementet har en centrering och närande vibration, metallenergin färdas inåt och är lugn och avkopplande och vattenelementet har en stilla och reflekterande kvalitet. Musiken i ChiBall  fungerar som ett komplement till hur Chi uttrycks genom årstiderna.
  Musik för trä elementet - TaiChi/Qigong - har en känsla av ett uppvaknande, för eld  - Dans och Yoga - levande och mer livligt,  jordelementets - Pilates - musik är mjuk och stimulerar försiktigt  utan att vara störande. För metallelementet  - Feldenkraisbaserade övningar - bör det  nästan inte finnas någon beat alls och gärna vara rent instrumentell. Atmosfärisk musik med exempelvis klockspel  är idealiska för vatten - avslappning och meditation.
   
  ChiBall®  övningarna bygger på:
  - Tai Chi och Qigong, föryngrar och fräschar upp den inre kroppen genom att reglera andningen och meridiansystem.
  - ChiBall® Dans stärker ämnesomsättningen och genererar rörlighet och flexibilitet med energiska, mjuka, långsamma, kontinuerliga rörelsemönster för avgiftning och för att öka syretillförseln till musklerna, hjärnan och andra interna system.
  - Yoga ökar styrka, flexibilitet, koncentration, balans och självkännedom.
  - Pilates utvecklar grundläggande styrka och stöder ryggraden, stabiliserar bäckenet och ökar rörligheten i lederna.
  - Feldenkraismetoden hjälper oss återupptäcka  vårt medfödda rörelsemönster från barndomen, och lär oss konsten att lyssna, att släppa taget och lära oss om oss själva.
  - Djupavslappning och meditation iger lugn i kropp och själ genom djupandning, visualisering och meditation. 

  Traditionell kinesisk medicin
  Det finns fyra huvudsakliga begrepp inom traditionell kinesisk medicin som förklarar alla aspekter av livet:
   
  Chi: Chi är vår livsenergi. Chi kan ta slut eller bli överdriven genom dåliga matvanor, dålig livsstil och negativa känslor. Om balansen mellan Chi blir oregelbunden, uppstår disharmoni. Stress och spänningar är de främsta orsakerna till utarmning av Chi. Motion, följt av djup avslappning är ett utmärkt sätt att åter balansera kroppen, föryngra och förstärka Chi.

  Yin och Yang: Yin och Yang är kompletterande motsatta tillstånd av energi som är i ständig rörelse och strävar efter att uppnå balans i allt. Liksom naturen är kroppen i rörelse hela tiden, den omvandlas och förändras. Obalans uppstår när det finns eller uppstår motstånd mot denna naturliga ebb och flod, vilket beror på ett överskott eller brist på antingen Yin eller Yang.

  Meridianerna: Meridianerna är osynliga ledningar i kroppen genom vilken livskraft strömmar till våra inre organ. En obalans i en eller flera av dessa meridianer försvagar hela kroppen. De inre organen är i ett dynamiskt samarbete med meridianen systemet varav en är yin (lagrings organ) och den andra är yang (de ihåliga bearbetning organ). Om en meridian är blockerad, visars det som disharmoni inom tillhörande organ som kan leda till nedsatthet och sjukdom.

  De fem elementen i naturen: trä, eld, jord, metall och vatten är fem rörelser inom naturen genom vilken yin och yang energierna uttrycks. Varje element korrelerar med de fem inre organens partnerskap och årstiderna, med många unika egenskaper som är direkt reflektioner av alla slag. Vårt mål är att anpassa kroppens energi och livets aktiviteter med dessa mönster i naturen.
  Vår känslomässiga tillstånd, kost och livsstil är alla viktiga faktorer som bygger vår särskiljande bild av hälsan. Genom att studera dessa unika egenskaper och föreningar kan en utövare av traditionell kinesisk medicin tolka våra individuella disharmonier, skapa en färdplan som leder till ett hälsosamt tillstånd av balans.