Logo

SKOLA / FÖRSKOLA
 

Malin Halvars -Hälsocoach för barn och ungdom

Hälsofrämjande förskola/ skola 

MHelhetshälsa – sprider inspiration, kunskap genom rörelspass, föreläsningar, workshops.        
Jag leder projekt stora som små projekt på er förskola eller skola.
Med aktuell forskning och rekommendationer och praktiska tips så skapar vi möjlighet att få in mer fysisk aktivitet, rörelse och motorik i förskola, skola och i hemmet. 
" Om vi bygger starka barn så behöver vi inte laga så många vuxna" 
 

Workshop och inspirationsdagar, vi utgår från er och behovet för er skola/förskola. 
- Generation Pep . forskning och verktyg för ökad rörelse och kunskap om hälsa
- FaR® och Fyss, rekommendationer om fysisk aktivitet och om barn och ungas hälsa.
- Rörelsepass, Barn i Balans®,  yoga – rörelse & avslappning . Pulsaktiviteter och rörelseglädje, Brain breaks, Rastaktiviteter. Pauser på schema,
aktiva lektioner, Motorikövningar, samarbete  och lek i inspiration och övningar som passar till er verksamhet.
- Rörelsens betydelse för hjärnan och inlärningen.
- Aktuell forskning och kopplingen till läroplanen
- Förslag på olika miljöer för ökad fysisk aktivitet. Inomhus, utomhus och i olika ämnen.
- Smarta och medvetna val för ökat välmående i vardagen.
Boka nu för ett besök på er förskola/skola.
Maila: mhelhetshalsa@gmail.com