Hälsocoach för barn & ungdom
 

Mitt uppdrag som hälsocoach är att peppa, motivera och inspirera vuxna, föräldrar, barn och ungdomar om vad en sund livsstil innebär för hälsan.   
Detta gör jag utifrån helhetshälsa. Rörelse, återhämtning, kost och hälsa.

Jag är utbildad barnskötare i grunden. Har sedan vidare utbildat mig som hälsocoach mot barn och ungdom,
Rörelse/tränings instruktör & FaR-ledare inom styrka/puls/rörelse med anpassningar, energimassör.
Min drivkraft är att genom mina erfarenheter, kunskaper och arbete kunna hjälpa till att förbättra hälsan utifrån personens förutsättningar, behov och mål. 
Jag har kompetensen och verktygen för att skapa en hälsosam arena. Där vuxna, barn och ungdomar trivs och mår bra!
 

- Privat, skola, organisation, föräldrar, fritidsgård, kommun, landsting, statliga verk och privata företag -


Jag leder projekt, stora som små projekt.

  • Rörelse i olika former.  tex. Barn i Balans, yoga, lek, avslappning. Anpassade rörelser efter olika behov. Pulsaktiviteter och rörelseglädje, Brain breaks, Rastaktiviteter. Tips på pauser/aktiviteter i klassrummet. Värdegrundsarbete. Hälsodagar och temadagar.
  • Hälsoprojekt på era villkor.  Tex. mer rörelse i skolan, meningsfulla raster, Yoga & avslappning, värdegrundarbete. Smarta och medvetna val för ökat välmående i vardagen.
 

Med mina kunskaper och erfarehet kan jag dela med mig av ...
tex.

  • Generation Pep . Forskning och verktyg för ökad rörelse och kunskap om hälsa.
  • FaR® och Fyss, rekommendationer om fysisk aktivitet och om barn och ungas hälsa.
  • Rörelsens betydelse för hjärnan och inlärningen. Aktuell forskning kring hälsa som kan kopplas till läroplanen.

" Om vi bygger starka barn så behöver vi inte laga så många vuxna" 

Vad behöver ni på er skola/förskola/fritids?
Hälsofrämjande förskola/ skola ?  

Tveka inte att höra av er till mig med frågor och ideér om hälsofrämjande skola. 

 

För personal
Vad behöver ni på er skola/förskola/fritids ?

Jag hjälper er med:
Inspiration / workshops / tema & friskvårdsdagar/ föreläsningar / kurser/ behandlingar / coaching

  • Friskvård/Rörelse  tex. ChiBall, funktionell träning , anpassad motion efter olika behov.
  • Hälsoprojekt på era villkor.  
  • Coaching - livvstilsförändring
  • Stresshantering
  • Massage och behandlingar 

Tveka inte att hör av er vid frågor eller att boka mig till er friskvård.